A Simple Key For Casino Unveiled

De Speler verklaart en garandeert aan 711 BV dat de gelden die de Speler gebruikt om op de Web site te spelen niet van illegale oorsprong zijn en verbindt zich ertoe de Web site niet te gebruiken achieved het doel geld more than te dragen of een onwettige of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie (fulfilled inbegrip van het witwassen van geld) uit te voeren.

Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Site kan resulteren in de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Web site of spelen. 711 BV kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

Alle persoonsgegevens dat de Speler heeft overgemaakt aan 711 BV zijn appropriate, oprecht, juist en volledig, en komt overeen fulfilled de gegevens vermeld op het identiteitsbewijs en de bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang de gebruikte betaalmethode, door de bank of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht.

711 BV het Spelersaccount blokkeert van de Speler die wordt verdacht van fraude, bedrog of elk ander soort gebruik van de Website of de spelen dat in strijd is fulfilled de Overeenkomst;

Elk verzoek tot het uitoefenen van het recht tot toegang en het verwijderen of aanpassen van de persoonsgegevens van de Speler kan ook schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de handtekening van de aanvrager, het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, een bewijs van zijn identiteit.

Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van het Gebruikersaccount, zoals beschreven in artikel eleven, houdt de beƫindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt met het gebruiken van de Web page en de spelen.

711 BV kan op de Web page eenvoudige backlinks bieden naar andere Sites van derden. In dergelijke gevallen worden de one-way links enkel ter informatie aangeboden. 711 BV controleert de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden niet en bijgevolg vindt de toegang tot deze Web sites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de Speler en op eigen risico. 711 BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de rechtmatigheid of de beschikbaarheid van de Internet sites van derden.

Niet uitgesloten zijn door de Kansspelautoriteit en/of door de geldende wetgeving in een ander land;

Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;

711 BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van een Gebruikersnaam dat volgens 711 BV ongepast is of in strijd is satisfied de openbare orde of de goede zeden, te verbieden en te wijzigen.

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Website en de spelen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Web-site of de spelen of het herstellen hiervan als gevolg van omstandigheden die buiten de controle vallen van 711 BV.

711 BV behoudt zich het recht voor om van de Speler te eisen de Gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen als Wij van mening zijn dat judi online deposit bank bca een van deze twee niet meer voldoet aan de veiligheid. 711 BV behoudt zich ook het recht voor om de Speler, in overeenstemming fulfilled artwork.

Hou je meer van direct contact dan kan je ons altijd contacteren. De verschillende kanalen staan netjes uitgelegd op onze Speak to pagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *